Login
Set as Homepage Contact Us
中文    English
Your location:home >>Organization Structuring
 >>President
Chen Yuan
  He is now the vice-chairman of the 12th session of the CPPCC National Committee, alternate member of the 16th and 17th CPC Central Committee, postgraduate instructor of Graduate Department of the People’s Bank of China, council member of the Institute for International Economics, member of the Advisory Board of Financial Stability Institute of Bank for International Settlements, member of the Advisory Board of InternationaleNederlanden Group, and chairman of the Board of China Finance 40 Forum.
 >>Vice President
·Yi Xian ·Deng Rong ·Xin Qi ·Cheng Guoping
 >>Secretary-General
·Li Haoyu  ·Zhou Xinzheng 
 >>Standing Council Members
·Yi Xian ·Deng Rong ·Xin Qi ·Cheng Guoping ·Li Haoyu ·Zhou Xinzheng
 >>Consultants of the board of directors
 >>Directors of the Board of Directors

Yi Xian Wang Yuan Ma Jiali Wang Wen Wang Jian
Wang Wenqing Wang Yisheng Wang Shuzeng Wang Chaozhu Wen Jiang
Deng Rong Shi Ze Ye Xiaogang Fu Xianting SimaJunping
Xing Guangcheng Zhu Min Zhu Feng Zhu Jianguo ZhuangRuiyun
Liu Hanwu Liu Zhiqiang Liu Yaoping Sun Shihai Sun Zhuangzhi
Yang Gang Yan Wenbin Du Ying Li Nan Li Tang
Li Zhe Li Yonghui Li Hongbing Li Linzhi Li Guoqiang
Li Xueming Li Haoyu Li Chenyang Li Shuming Yang Rui
  CAIFC News    
·CPAFC Organizes An Exhibition of P
·CPAFC Delegation Pays A Research V
·A Delegation of China Painting Aca
·CPAFC’s Exhibition of Calligraphy
·CPAFC Pays A Research Visit to Sha
·Artists from China Painting Academ
·CPAFC Delegation Visits Mongolia
·CPAFC Delegation Visits Indonesia
·CPAFC Holds the Chinese Arts Exhib
·Delegation of CAIFC holds Chinese
Painting Academy for friendly contact News
·Shangdong Bearing Shangguan Chaoyi
·Final Works for Exhibition of Stud
  News of Consultants and Directors
  Branches
Peace and Development Expert Forum
·The “Indo-Pacific Strategy” of the
·The US Mid-Term Election in 2018 a
·Three Geopolitical Theories and th
·The US-Japan Alliance under the Tr
·On the Thought to Build a Communit
·The US-Japan Alliance and the Sino
·China-Russia Relationship: Full of
·Viewing the International Signific
 
Ministry of Foreign Affairs | Ministry of Commerce | General Administration of Customs| State administration of foreign exchange | State Administration of Foreign Experts Affairs | Civil Aviation Administration | National Tourism Administration | Chinese Academy of Social Sciences | International Institute for Strategic Studies | Xinhua News Agency | China Radio International | The Central People's government
 

Address: 9th-10th Floor, Guan Hai Building Citichamp Palace, Madian, Haidian District, Beijing 100088, China
Tel: 86-10-82005566 Fax: 86-10-82007131
Administrative Office:86-10-82002138, 82005566 Ext.8008
Personnel Department:82005669 Ext. 8002
Department of American & Oceanian Affairs:82003022 82005566 Ext. 8030
Department of Asian Affairs:82002380 82005566 Ext. 8021
Department of European & Central Asian Affairs:82003512 82005566 Ext. 8039
2nd Department of Asian Affairs:82005953 82005566 Ext. 8038
Department of Council Affairs:82002375 82005566 Ext. 8023
Center for Peace and Development Studies: 82002580 82005566 Ext. 8060
Editorial Board of Peace and Development:82009436 82005566 Ext. 8063
Website:http://www.caifc.org.cn
E-Mail:caifc@caifc.org.cn
China Art Academy of International Friendly Contact:86-10-82021391 86-10-62366878
Fax:86-10-82022161
Address:
D5 Building, Jianxiang Mountain villa, No. 1A , Huayanbeili ,Dewaidajie ,Chaoyang District, Beijing Postal code:100029